top of page

Samarbejde i collective impact

 

Kan Bornholm arbejde sammen på tværs af organisationer, både offentlige og private? Fællesskabet Bornholm gør forsøget i en af de første collective impact grupper i Danmark, der arbejder med problemer, der er typiske for yderområder.

 

Formålet er blandt andet at øge kendskabet til hianden, få en fælles dagsroden og sætte konkrete aktiviteter i søen.

bottom of page