top of page

Møder i Fællesskabet Bornholm

Første møde i Fællesskabet 15. september

Kristian Pihl

 

Første møde i Fællesskabet Bornholm handlede om problemer, for hvad er egentlig de største problemer lige nu og hvad er de om 10 år. Og er det problemer vi kan løse lokalt, eller skal staten ind over. Fællesskabet Bornholm drøftede spørgsmålet, og resultatet arbejder de videre med på møde nummer 2.

 

Gruppen fik præsenteret to oplæg - et med data om befolkning, arbejdsmarked og flytninger og et andet med de foreløbige resultater af en kvalitativ undersøgelse, hvor 30 bornholmske stemmer giver deres ærlige bud på så forskellige ting som, hvad der er Bornholms problemer og hvorfor de elsker øen.

 

Andet møde afholdes 1. oktober på Gaarden i Melsted.

Andet møde i Fællesskabet 1. oktober

Kristian Pihl

 

På mødets dagsorden var en introduktion til de to undersøgelser, der er foretaget i regi af projektet Bornholms fremtid.

 

Den ene undersøgelse er en kvalitativ undersøgelse af nye og gamle bornholmeres opfattelse af livet og rammerne for det på Bornholm. Dertil kommer også opfattelsen hos fraflytterne - om drømme og virkeligheder for de tre grupper interviewdeltagere.

 

Den anden undersøgelse er den første i Bornholmerpanelet, og handler primært om lokalsamfundene - hvad skaber liv og hvem tager ansvar for det? Derudover har Bornholmerpanelet vurderet Bornholms fremtid inden for en række områder.

 

Fællesskabet Bornholm arbejdede på mødet med at udvikle et fælles arbejdsgrundlag.

Tredje møde i Fællesskabet 19. januar

Kristian Pihl 

 

Mødet handlede om konkrete muligheder for at engagere Fællesskabet i udviklingen af Bornholm.

 

På mødet blev igangværende projekter - aktive eller på tegnebrættet drøftet, og Fællesskabet kom med indspark til projektejerne på tværs af samfundsinstitutionerne.

 

Følgende emner blev drøftet: Nationalpark, Tilflytterindsats og Outdoor.

 

Derudover udpegede Fællesskabet 4 emner, som de vil arbejde videre med i de kommende år. På mødet 19. maj, vil der blive drøftet følgende:

- Flygtninge og integration

- Attraktivitet for virksomheder

- Boliger til alle

- Bright Green Island

bottom of page