top of page

Data som fælles udgangspunkt

 

Hvorfor lave en databank som Bornholmerbanken? Uanset hvor man kigger hen, tales der om tal, procenter og andele af det ene eller det andet. Data er overalt, og udgør en stor del af nyhedsstrømmen: hvordan ser børnetallet ud i år, hvor mange bor der i Rønne eller hvor mange virksomheder findes der.

 

Bornholmerbanken skal være med til at skabe grundlag for debatter om både Bornholms fremtid og nutid. Til at begynde med vil Bornholmerbanken indeholde tal om befolkningen, flytninger, lokal økonomi og arbejdsmarked, men den er også åben for at rumme andre data, der er vigtige for diskussionerne.

 

Data hænger sammen, og medlemstallet i idrætsforeningerne hænger sammen med udviklingen af befolkningstallet, for bare at give et simpelt eksempel. Det er de sammenhænge, der er vigtige at få frem.

 

Bornholmerbanken er et forsøg på at skabe et grundlag som kan kvalificere debatten på tværs af det bornholmske samfund.

 

Bornholmerbanken er udviklet som en del af projektet Bornholms Fremtid. Projektet er støttet af kampagnen Yderområder på forkant, der er et partnerskab mellem blandt andet Realdania, KL og Naturstyrelsen.

 

Bornholmerbankens indhold redigeres af sekretariatet for Fællesskabet Bornholm.

 

Sekretariatet har til huse på

Ullasvej 23

3700 Rønne

 

Kontakt per email: kristian.pihl(a)brk.dk

bottom of page